Kompania \ Projektet \ Sistemi i Menaxhimit të Pasurisë "e-Pasuria"

Photo

Sistemi i Menaxhimit të Pasurisë "e-Pasuria"

Sistemi i Menaxhimit të Pasurisë krijon një bazë qendrore të të dhënave për menaxhimin efektiv të pasurisë së institucioneve, mundëson mirëmbajtjen e saktë të të dhënave mbi pasurinë e institucioneve të Republikës së Kosovës.

Publish: N/A
Url:
Development Technology: ASP.NET, C#, SQL2005, XML, Crystalreport, Java Script
Project Description: e-Pasuria mundëson menaxhimin dhe monitorimin gjendjes së stokut, minimizimin ose eliminimin e gabimeve stoqeve nëpër depot e institucioneve, mundëson auditimin online të pasurisë nga auditori i përgjithshëm, mbështetë gjenerimin dhe vendosjen e barkodeve në pajisje dhe inventar, menaxhon me të gjitha hyrje-daljet e aseteve dhe të materialit shpenzues, realizon procesin e amortizimit dhe zhvlerësimit të pajisjeve dhe inventarit, mundëson procesin e transferimit të pasurisë, ka të integruar procesin e kërkesave online nga zyrtarët e administratës publike, si dhe mundëson gjenerimin e raporteve të ndryshme. Sistemi në fjalë hyn në kategorinë e shërbimeve elektronike Qeveria për Qeverinë (G2G).
Linku: http://www.ks-gov.net/e-pasuria

Author`s: Sabedin Meha, Menaxher Projekti - Inxhinier i sistemit
Hysen Sadiku, Udhëheqës i ekipit te programimit - Inxhinier i softuerit
Avni Hajdini, Arkitekt i databazes
Florim Muhaxheri, Koordinator Projekti
Ermira Bislimi, Programer
Arben Krivenjeva, Programer
Dhurata Hyseni, Programer
Ilir Kovaçi, Programer - Dizajn
Fidan Ferizi, Programer - Integrim Hardueri
Valbona Koraçi, Programer - Dokumentim